اخبار

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۱ - ۱۱:۱۰
Background image

نقش افکار و نظریات شهروندان در تفتیش‌های مشارکتی

ادارۀ عالی تفتیش به منظور بیشتر شدن شفافیت، حسابدهی و ایجاد اعتماد میان شهروندان و ادارات عامه، تفتیش‌های مشارکتی را به اجرا می‌گذارد. در این‌گونه تفتیش‌ها تیمی که متشکل از مفتشین ادارۀ. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۰ - ۶:۳۸
Background image

جلسات افتتاحیه تفتیش وزارت فواید عامه و اداره خط آهن کشور از سوی ادارۀ عالی تفتیش تدویر یافت

طبق معیارات بین المللی ادارات عالی تفتیش (ISSAIS)، هیئت مؤظف مؤرخ ۲۹/۳/۱۴۰۰ خورشیدی، جلسات جداگانه معرفی و افتتاحیه چگونگی اجرای تفتیش عملکرد پروژه‌های عامه در مقر وزارت محترم فواید. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۱۰:۴۸
Background image

سیستم مدیریت آموزشی آنلاین ریاست انکشاف مسلکی ادارۀ عالی تفتیش فعال و نخستین امتحان شاملین برنامه یکساله مسلکی تفتیش از طریق آن اخذ گردید

سیستم مدیریت آموزشی (LMS) ریاست انکشاف مسلکی ادارۀ عالی تفتیش مؤرخ 23 جوزا 1400 خورشیدی، فعال و نخستین امتحان آنلاین 25 تن از مشمولین برنامه یک ساله مسلکی تفتیش(CPSA) از طریق آن موفقانه. . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۰:۴۱
Background image

جلسه اختتامیه تفتیش وزارت ارشاد، حج و اوقاف از سوی ادارۀ عالی تفتیش تدویر یافت

با در نظر داشت معیارات بین المللی ادارات عالی تفتیش (ISSAIS)، هیئت مؤظف مؤرخ 22/3/1400 خورشیدی، جلسه اختتامیه پیرامون مسوده گزارش نتایج بازرسی سال مالی 1399 خورشیدی، وزارت ارشاد، حج و. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹ - ۵:۲
Background image

گزارش تفتیش برای شهروندان 

ادارۀ عالی تفتیش برای اجرای درست و صحیح قوانین، اجراآت ادارات عامه را تفتیش و گزارش‌های آنرا برای آگاهی بیشتر شهروندان و بهبود سیستم پاسخگویی به نشر می‌سپارد.
تفتیش در حقیقت برای درست. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۰:۴۹
Background image

جلسه مشترک ادارۀ عالی تفتیش و اداره امور ریاست جمهوری با سایر ادارات  پیرامون تطبیق یافته‌های تفتیش طی سال‌های مالی 1394- 1398 خورشیدی، دایر گردید

این جلسه به تاریخ 15-16 جوزا سال  1400 خورشیدی، در مقر اداره امور ریاست جمهوری با اشتراک محمد آگل کوچی رئیس نظارت وارزیابی ادره امور ریاست جمهوری، عبدالمحمد ترکی رئیس پیگیری یافته‌های. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۹ - ۴:۵۵
Background image

معاون مالی و اداری و رئیس تفتیش سکتور زیربنا، منابع طبیعی، اقتصاد و زراعت ادارۀ عالی تفتیش معرفی شد

امروز یک شنبه مؤرخ 9 جوزا 1400 خورشیدی، محترم نجیب الرحمن رحمانی بر اساس حکم شماره ( 544) مؤرخ 20 ثور 1400 خورشیدی، به حیت معاون مالی و اداری و محترم محمد ریاض منگل با سپری نمودن امتحان. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۴ - ۶:۳۱
Background image

گزارش تفتیش برای شهروندان 

شهروندان یک بخش مهم ذینفعان ادارۀ عالی تفتیش را تشکیل می‌دهد. رهبری ادارۀ عالی تفتیش اجراآت مؤثر و مفید را برای دسترسی شهروندان به اطلاعات و معلومات انجام داده است که می‌توان به دخیل. . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳ - ۱۰:۲۲
Background image

پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی برای کارمندان ادارۀ عالی تفتیش معرفی شد

محترم وحیده عزیزی، آمر نظارت از پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، امروز مؤرخ سوم جوزا 1400 خورشیدی، پالیسی مشارکت زنان در ادارات خدمات. . .

Pagination