زندگینامه رئیس عمومی

محترم محمد نعیم حقمل فرزند محمد کاتب در سال ۱۹۸۰ میلادی در مرکز ولایت سرپل در یک خانواده متدین دیده به جهان گشود.  

 آقای حقمل از سال ۲۰۱۲ میلادی بدینسو عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA)  بوده و همچنان از سال ۲۰۱۵ عضو انستیتوت امور مالی و حسابداری عامه (CIPFA) می ‌باشد. نامبرده علاوه بر این، مدرک لیسانس خود را در بخش حسابداری از پوهنتون اکسفورد بروکس  انگلستان  بدست آورده  و در سال ۲۰۱۳ میلادی ماستری خود را در اداره و تجارت (MBA) ازپوهنتون ساینس و تجارت جهانی از کشور مالیزیا با تخصص در مدیریت استراتژیک دریافت نمود. آقای حقمل علاوه از زبان های ملی افغانستان (دری و پشتو) به زبان انگلیسی نیز تسلط کامل دارد.

 آقای حقمل برعلاوه داشتن تحصیلات عالی، آموزش های مسلکی ومدیریتی را در بخش های تحلیل صورت حسابات مالی، اصول و چهارچوب اساسی حسابداری، تفتیش مالی، سیستم مدیریت محیط، تحلیل هزینه و قیمت، سیاست مالی، معیارات برای صورت های حسابات مالی، نوشتار تجارتی و آگاهی در مورد امنیت سایبری (Cyber Security Awareness) از سوی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID) و برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) در داخل وخارج کشور فرا گرفته است.

 آقای حقمل، بیش از ۱۲ سال تجربه مسلکی و تخصصی در بخش های مدیریت، محاسبه، مدیریت مالی و تفتیش را دارا میباشد. نامبرده  ابتدا کار مسلکی خویش را در سال ۲۰۰۶ میلادی به حیث معاون محاسب، در مؤسسه پاملرنه آغاز و سپس در اوایل سال ۲۰۰۷ میلادی در پروژه بانک جهانی در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به حیث کارمند مالی تغییر وظیفه داد. آقای حقمل پس از یک سال تجربه و عملکرد فوق العاده ای که در همان پروژه داشت به حیث آمر مالی ارتقاء نموده و تا سال ۲۰۱۲ میلادی در پروژه مذکور ایفای وظیفه نمود.

 وی  در اواخر سال  ۲۰۱۲ میلادی در یکی از  شرکت های خدمات مالی بنام افغانستان هولدینگ گروپ (AHG) به حیث مدیر مالی  به فعالیت آغاز و بیشتر اوقات خود را در آن نهاد، بخاطر ارائه  برنامه های آموزشی  به کارمندان مالی و حسابی و همچنان کارمندان تصفیه مالیاتی سپری نمود. آقای حقمل پس از ختم ماموریت در همان سال به ریاست تفتیش داخلی وزارت مالیه پیوست و در آنجا به حیث کارشناس تفتیش برای مدت کوتاه خدمت نموده و افزون برآن در برنامه انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) در بخش حکومتداری محلی از سال ۲۰۱۳ برای مدت دوسال به حیث آمر مالی ایفا وظیفه نمود.

 سپس در سال ۲۰۱۴ به حیث تحلیلگر مالی در اداره انکشاف بین المللی امریکا (USAID) پیوست و برای مدت سه سال بطور موفقانه ماموریت خویش را به پایان رسانیده و همزمان با آن مصروف تدریس برنامه (ACCA) در پوهنتون امریکائی افغانستان بود. ایشان پس از  انجام ماموریت به حیث رئيس کمیسیون پیگیری قضایای کابل بانک،  به عنوان معاون تأمینات، تکنالوژی ولوژستیک وزارت دفاع ملی وظیفه  انجام داده است و درین اواخر بر اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان رئیس عمومی اداره عالی بررسی تقرر حاصل نموده است.