همه بست های خالی

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۹ - ۶:۲۳
Background image

آموزگار تفتیش(پروژه تغییر)

هدف وظیفه:
تهیه مواد آموزشی موضوعات تفتیش، آموزش بخش های تفتیش و ارتقای ظرفیت مفتشین و کارکنان اداره عالی تفتیش.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

وظایف تخصصی

  1. تهيه تقسيم اوقات درسي . . .